VITA RENTALS ΙΚΕ

VITA RENTALS ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: VITA RENTALS ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: VITA RENTALS P.C.

Διεύθυνση: Κανακίδη και Κοσμερίδη 2, 17676 Καλλιθέα

ΑΦΜ: 801021230

ΔΟΥ: Α Καλλιθέας

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 147131401000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Διάρκεια: 12 Έτη

Συνολικές Εισφορές: 4000€

Ημερομηνία Λήξης Πρώτης Χρήσης: 31/12/2018

Τηλέφωνο: 211-1821115

Έγγραφα Δημοσιότητας

Στοιχεία Διαχειριστή και Εταίρων